Změny ve zdaňování mezd v souvislosti s poslední novelou zákona o daních z příjmů 2017 / 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty, zpracovatele mezd a všechny zájemce o mzdovou problamatiku Cíl: Seznámení účastníků se schválenými změnami v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a od roku 2018, a to zejména v souvislosti s poslední aktuální novelou zákona o daních z příjmů.
 • změny ve zdaňování mezd v souvislosti s poslední novelou zákona o daních z příjmů:
 • zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti v průběhu roku 2017 • úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu
 • změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 • osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům
 • nový způsob uplatnění prohlášení zaměstnance k dani – „učinil“, „neučinil“, možnost učinit prohlášení k dani elektronicky
 • změny při uplatňování slev na dani na invaliditu a u držitele průkazu ZTP/P
 • u školkovného upřesnění období pro jeho uplatnění
 • problematika soustavné přípravy na budoucí povolání při uplatňování slevy na studenta a daňového zvýhodnění na zletilé děti
 • zvýšení daňových výhod při spoření na penzi a u soukromého životního pojištění v ročním zúčtování za rok 2017 a jejich uplatnění
 • změny ve zdaňování příjmů zaměstnance bez prohlášení k dani • srážková daň od roku 2018
 • zopakování daňového režimu u doplatků mezd za uplynulé roky a úroků z dlužné mzdy • motivačního příspěvku poskytnutého budoucímu zaměstnanci • darů poskytnutých zaměstnancům a pojištění placeného zaměstnavatelem z titulu odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce
 • opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době jeho konání
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení