Změny ve mzdové účtárně v průběhu roku 2017 • přehled schválených předpisů • návrh změn nejdůležitějších právních norem

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace Cíl: seznámit posluchače s novými právními předpisy, které se týkají personální a mzdové oblasti a upozornit na připravované změny v nejdůležitějších právních předpisech.
 • nařízení vlády č. 140/20107 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát – účinnost od 1.1.2018 - VZ 7.177 Kč
 • odpočet u invalidních důchodců u „chráněných dílen“
 • podmínky pro uplatnění odpočtu
 • upozornit na povinnost zdravotního pojištění v rámci EU
 • možnost se odhlásit z pojistného – viz. § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
 • zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • účinnost zákona – 1.2.2018
 • přechodné ustanovení
 • otcovská poporodní péče a její podmínky
 • ošetřovné a podmínka společné domácnosti
 • nemocenská u dobrovolných hasičů
 • další změny
 • zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění ZDP
 • změny ve zdaňování příjmů fyzických osob se uplatní až od 1.1.2018 s výjimkou daňového zvýhodnění – poprvé za červenec výplatní termín – srpen 2017
 • benefity
 • podmínky pro uplatňování slev na invaliditu, průkaz ZTP/P
 • další změny
 • návrh změn v oblasti pracovnělékařských služeb
 • dotýká se změn v zákoně 373/2011 Sb.,
 • vyhláška 79/2013 Sb.
 • změny týkající se úhrady vstupní lékařské prohlídky,
 • snížení administrativní zátěže a nákladů zaměstnavatelů,
 • z daňového pohledu nedojde k žádným změnám
 • změny v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • pracovní cesty cizinců s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance i v rámci EU
 • sezónní zaměstnanci
 • změny v zákoně o zaměstnanosti
 • v případě žádosti o povolení k zaměstnání se nově bude vyžadovat předložení PS (doba trvání, výše mzdy, délka sjednané týdenní pracovní doby, výměra dovolené)
 • archivace dat ve mzdové účtárně
 • archivační lhůty u jednotlivých dokladů
 • analogová a digitální archivace
 • ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb
 • nařízení GDPR • stručně o povinnostech správců a zpracovatelů osobních údajů
 • návrh změn v zákoníku práce ve mzdové a personální oblasti (sněmovní tisk 903)
 • změny v nároku na dovolenou • její určování, krácení atd.
 • výpočet průměrného výdělku
 • odměňování práce přesčas • náhradní volno za přesčas
 • měsíční mzda a svátek připadající na obvyklý pracovní den
 • potvrzení o zaměstnání
 • další změny
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2016 • odstupné a exekuční srážka
 • další změny k datu konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení