Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 • vše co by měla mzdová účetní znát a vědět

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018
 • změny v zákoně č. 155/1995 Sb. - změna provedena zákonem č. 203/2017 Sb. • důchodový věk 65 let - účinnost 1. 1. 2018
 • návrh změn v zákoníku práce
 • určování nároku dovolené • průměrný výdělek • vrcholový řídící zaměstnanec • předávání výplatního lístku • potvrzení o zaměstnání • další podstatné změny v pracovním právu
 • doplněno mzdovými výpočty o průměrném výdělku, včetně krácení dovolené
 • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018
 • vliv minimální mzdy na daňový bonus • minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 • schválené změny v ZDP od 1. 7. 2017 a od 1. 1. 2018 (zákon č. 170/2017 Sb.)
 • uplatnění srážkové daně i u příjmů do výše 2 500 Kč • doplněno praktickými příklady, které mohou nastat
 • návrh dalších změn v dani z příjmů fyzických osob
 • další zvýšení daňového zvýhodnění ?
 • změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. • zákon č. 148/20107 Sb. • účinnost 1. 2. 2018
 • nové redukční hranice pro rok 2018
 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
 • maximální vyměřovací základ v roce 2018
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • změny ve zdravotním pojištění
 • zvýšení plateb za pojištěnce státu • odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • připravované změny ve zdravotním pojištění
 • změny v oblasti srážek ze mzdy
 • nezabavitelná částka v roce 2018
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • dohody o srážkách ze mzdy – zákon 460/2016 Sb.
 • rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016 • odstupné a nezabavitelná částka
 • postup při insolvenci zaměstnance • insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti
 • zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta • modrá karta
 • ohlašovací povinnosti při zaměstnávání cizinců
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
 • započítávání osob zdravotně znevýhodněných • povinná evidence o náhradním plnění
 • změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
 • vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada • upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči • mimořádné prohlídky - § 12 vyhlášky 79/2013 Sb. • vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • změny v zákoně o zaměstnanosti
 • zaměstnávání uchazečů o zaměstnání
 • vysílání cizinců na pracovní cesty
 • agentury práce a zaměstnávání
 • další očekávané změny od roku 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení