Změny ve mzdové a personální oblasti • v souvislosti s novelami zákonů

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace
 • stanovení nároku na dovolenou
 • zásadní změny ve výpočtu nároku na dovolenou ( nárok bude stanoven počtem hodin)
 • druhy dovolené • dovolená za kalendářní rok • poměrná část roční výměry dovolené • dodatková dovolená • převedení dovolené do dalšího roku • krácení dovolené • čerpání dovolené
 • průměrný výdělek a jeho zjišťování
 • zásadní změny ve výpočtu průměrného měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely
 • souvislost s nejnižší úrovní zaručené mzdy • výpočet průměrného výdělku u DPP a DPČ
 • zápočtový list • jeho náležitosti a předávání ZL
 • zápočtový list u DPP jen v případě, kdy zaměstnání zakládalo účast na důchodovém pojištění nebo v případě, má-li zaměstnanec exekuce
 • zaměstnanci pracující doma ( § 317 ZP)
 • povinná úhrada nákladů spojených s prací doma • paušalizace náhrad
 • omezení možností při převedení zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu
 • podstatné změny u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • přestávka na oddech • příplatkové mzdy • určení výkonu práce v rámci DPP a DPČ
 • rozsah výkonu práce v rámci DPP ( stále do 300 hodin v rámci kal. roku)
 • rozsah výkonu práce v rámci DPČ • vyrovnávací období jen 26 týdnů ( trvale platná povinnost - § 12 zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce)
 • zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy u všech pracovněprávních vztahů
 • předávání dokladu o výplatě mzdy (výplatní lístek) a doručování dalších písemností zaměstnanci
 • vrcholový řídící zaměstnanec • nové možnosti zaměstnavatele • podmínky pro určení, kdo bude vrcholovým řídícím zaměstnancem
 • pracovní doba a její rozvrhování, příplatkové mzdy, náhrady mzdy u takového zaměstnance
 • Další změny ve mzdové a personální oblasti v souvislosti se schválenými právními předpisy
 • zákon č. 460/2016 Sb. –účinnost od 28.2.2017
 • změny v zákoně o zaměstnanosti (nekolidující příjem, agenturní zaměstnávání)
 • změny v zákoně o státní sociální podpoře • rodičovský příspěvek • příprava na budoucí povolání
 • změny v zaměstnávání cizinců na území ČR (sezónní zaměstnání)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení