Změny a postupy ve mzdové účtárně v roce 2017 • zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců včetně cizinců

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance Cíl: seznámit posluchače s platnými i připravovanými právními předpisy, které se týkají personální a mzdové oblasti, a připomenout povinnosti zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců.
 • zákon č. 148/2017 • účinnost 1. 2.2018
 • změny se dotýkají zákona o nemocenském pojištění
 • otcovská poporodní péče
 • ošetřovné a společná domácnost • žádná změna
 • nemocenské u dobrovolných hasičů
 • význam přechodného ustanovení
 • aplikace zákona č. 170/2017 Sb. • účinnost 1.7.2017
 • daňové zvýhodnění již od 1.7.2017
 • ostatní změny týkající se zdanění příjmu fyzických osob až od 1.1.2018
 • připravované změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
 • povinná úhrada vstupní lékařské prohlídky, pokud se uchazeč stane zaměstnancem
 • další navržené změny
 • pohled na pracovnělékařské prohlídky z titulu daní
 • navržené změny v zákoníku práce z pohledu mzdové účtárny
 • výpočet průměrného výdělku
 • stanovení nároku na dovolenou
 • krácení dovolené
 • další navržené změny
 • změny ve veřejném zdravotním pojištění od 1.1.2018
 • zvýšení odpočtu u poživatelů invalidních důchodů 7 177 Kč • podmínky pro uplatnění
 • navržené platby státu za státní pojištěnce v r. 2019 a 2020
 • 2018 již schváleno 969 Kč
 • 2019 – návrh 1 018 Kč
 • 2020 – návrh 1 067 Kč
 • návrhy na snížení příplatků na léky u dětí do 18 let a poživatelů starobních důchodů do 65 let a nad 70 let
 • nařízení vlády č. 181/20016 Sb. • účinnost od 1.1.2017
 • odpočet u poživatele inv. důchodu 6 814 Kč • podmínky pro uplatnění
 • zaměstnávání cizinců a občanů EU
 • povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí vůči úřadu práce
 • povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců ze zemí EU a EHP
 • nařízení rady Evropského parlamentu č. 987/2009, č. 883/2004
 • vysílání zaměstnanců do zemí EU a EHP
 • zaměstnávání zaměstnanců ze zemí EU a EHP
 • odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • bilaterální smlouvy o pojistném na sociální zabezpečení a posuzování účasti na zdravotním pojištění • možnost se odhlásit ze zdravotního pojištění, pokud zaměstnanec pobývá v cizině (je vyslán) déle než 6 měsíců
 • léčebné výlohy a pojištění léčebných výloh zaměstnavatelem
 • zdanění příjmů těchto poplatníků • práva a povinnosti
 • ekonomický pronájem pracovní síly ze zahraničí • ze zemí EU bez dokladu A1 a ze třetích zemí
 • odvod daně u pronajatého pracovníka v ČR
 • u daňového nerezidenta ze zemí EU a EHP (odvádí právní zaměstnavatel, pokud má na území ČR organizační složku)
 • u daňového nerezidenta z ostatních zemí – fikce - § 6 odst. 2 ZDP
 • má-li pronajatý pracovník doklad A1, pojistné odvádí právní zaměstnavatel, ekonomický zaměstnavatel pojistné neodvádí
 • přeložení do místa výkonu práce v cizině • trvalé místo výkonu práce v cizině • odvod daně, odvod pojistného
 • povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce
 • zaměstnanecká karta duální a neduální
 • modrá karta
 • připravovaná změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
 • řešení sezónního zaměstnávání cizinců
 • pravidla vstupu cizinců za účelem podnikání
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • současně změna ve vysílání cizinců na pracovní cesty • i v rámci zemí EU a EHP (změna v zákoně o zaměstnanosti), dosud jen pracovní cesty na území ČR
 • zaměstnávání důchodců • invalidních důchodců
 • povinnosti zaměstnavatelů
 • povinnosti zaměstnanců
 • prokazování daňových slev dnes a od 1.1.2018
 • zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, studentů
 • povinnosti zaměstnavatelů
 • povinnosti zaměstnanců
 • prokazování daňových výhod
 • příprava na budoucí povolání
 • účinnost nařízení Evropského parlamentu • GDPR
 • 25.5.2018 • zpřísnění ochrany osobních údajů
 • další změny k datu konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení