Změna právní úpravy pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017 • přehledně a názorně o všech změnách

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku
 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017
 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel
 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ne vyhlášce
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • nový institut pověřeného poskytovatele
 • pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky) • jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP)
 • jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr (změna)
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • mladiství a žáci
 • financování (změna u vstupních prohlídek)
 • lékařské posudky • výpis ze zdravotnické dokumentace (změna)
 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky • nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu • aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) • vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce (změny)
 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení