Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018 • roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, mzdové účetní a všechny, kteří připravují podkady pro mzdy
  • zvýšení daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018
  • podmínky pro uplatnění „školkovného“ a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení)
  • nová struktura tiskopisu Prohlášení poplatníka
  • možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka
  • vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání
  • roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně
  • úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech
  • změna v odpočtech bezúplatného plnění
  • tiskopisy • příklady • platné lhůty
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení