Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR • vysílání zaměstnanců do zahraničí

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce
 • Základní povinnosti zaměstnavatelů spojené se zaměstnáním cizinců
 • povinnosti vůči úřadu práce • povolení k zaměstnání
 • pobytová duální a neduální povolení (zaměstnanecká a modrá karta, Schengenské vízum)
 • Sociální a zdravotní pojištění • EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR
 • • evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR
 • Daňová problematika • daň z příjmů fyzických osob
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • mezinárodní pronájem pracovní síly
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů a jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • Vyslání zaměstnanců z ČR
 • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • notifikační povinnosti
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení