Zásadní věcné změny v novelizacích zákoníku práce v roce 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní seminář bude zaměřen na novelizace zákoníku práce v roce 2017 s tím, že z koncepční novely budou vysvětleny pouze zásadní koncepční změny (např. předení na jinou práci, přeložení, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolená, doručování písemností, vydávání zápočtových listů a další) a dále budou prezentovány změny, které přináší i jiné novelizace zákoníku práce, předně v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti (zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání) a změnou zákona o specifických zdravotních službách; obě novely byly schváleny Senátem dne 8. 6. 2017 a nabývají účinnosti ještě letos.
 • Koncepční novela zákoníku práce
 • zavádí se kategorie vrcholových řídících zaměstnanců
 • ruší se institut jednostranného převedení zaměstnance na jinou práci a nahrazuje se smluvním ujednáním smluvních stran
 • ruší se pojem přeložení zaměstnance
 • zvyšuje se ochrana zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zásadním způsobem se mění koncepce vzniku práva na dovolenou a její čerpání
 • zjednodušuje se povinnost zaměstnavatele při vystavování potvrzení o zaměstnání
 • zpřesňují se podmínky doručování písemností
 • rozšiřuje se právní úprava homeworkingu a teleworkingu
 • věcné změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • některé další změny
 • Změna zákoníku práce v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti
 • zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání agenturou práce
 • Změna zákoníku práce v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách
 • pracovní posudky, posudkové závěry a provázanost na pracovněprávní instituty
 • změny týkající se zajišťování vstupních lékařských prohlídek a jejich úhrady
 • V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti v souvislosti s přijetím prvé dílčí novely občanského zákoníku a budou rovněž prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se dosavadní pracovněprávní úpravy.
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení