Zaměstnávání cizinců v České republice po novele zákona o pobytu cizinců schválené v červenci 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
personalisty, manažery a podnikové právníky a všem, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti schválená v červenci 2017. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, modrých karet a karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

  • V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání. Posluchači budou upozorněni na změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti schválená v červenci 2017.
  • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
  • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný a trvalý pobyt.
  • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
  • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování a prodlužování zaměstnaneckých karet, modrých karet a karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance a zvláštním právům z nich vyplývajících. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
  • Výjimky a zvláštní povolení
  • Tato část bude věnována podmínkám a postupu při žádosti o zvláštní povolení zahrnující sezónní zaměstnance, proceduru vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Fast Track atd.).
  • Závěr a diskuse
  • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení