Zaměstnávání cizinců v České republice • po novele zákona o pobytu cizinců

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti schválená v červenci 2017. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, modrých karet a karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).
 • Úvod do problematiky
 • v rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání
 • změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti schválená v červenci 2017
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • seznámení se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky
 • podrobné rozebrání definice rodinného příslušníka občana EU • povinnosti vůči státním úřadům • včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný a trvalý pobyt
 • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
 • hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států • konkrétně postupu při vyřizování a prodlužování zaměstnaneckých karet, modrých karet a karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance a zvláštním právům z nich vyplývajících
 • upozornění na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání • rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců
 • praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení
 • Výjimky a zvláštní povolení
 • podmínky a postup při žádosti o zvláštní povolení zahrnující jak tzv. modrou kartu
 • nová procedura vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštní vládní programy usnadňující řízení ve specifických případech (např. Fast Track atd.).
 • diskuze • odpovědi na dotazy • dotazy je možné pokládat v průběhu semináře

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení