Zákoník práce a související zákony po dílčích změnách a aktuální judikatura

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a všechny zájemce o tuto problematiku
 • Nejasnosti s uplatňováním občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy
 • Dvě poslední zásadní dílčí novely ZP • agenturní zaměstnání • vstupní lékařské prohlídky a pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci
 • Některé změny zákona o zaměstnanosti
 • Propouštění zaměstnanců
 • organizační změny, odstupné a srážky z odstupného podle judikatury Nejvyššího soudu
 • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti (novela zákona o specifických zdravotních službách)
 • neuspokojivé pracovní výsledky
 • porušení „pracovní kázně“ – judikatura Nejvyššího soudu
 • porušení povinnosti při dočasné pracovní neschopnosti (nález Ústavního soudu)
 • zákazy výpovědi
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Odlišnosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti od pracovního poměru
 • Chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatelů:
 • způsoby a rozvržení
 • nepřetržité odpočinky
 • práce přesčas
 • příplatky ke mzdě a platu
 • dopad překážek v práci
 • Praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, při změně rozvržení a při „kratším úvazku“, náhrada mzdy za dovolenou
 • Stejná mzda za stejnou práci, placení svátků
 • Co je a není pracovním úrazem
 • Práce mimo pracoviště (home office)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Ostatni

K lektorovi
Přidat hodnocení