Zákoník práce v roce 2018 • související věcné změny s dopady do pracovního práva v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování PLS

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní Cíl: cílem semináře je připravit účastníky na aplikaci zákoníku práce v roce 2018 a seznámit je s aktuálními věcnými změnami, k nimž došlo v průběhu roku 2017 v oblasti pracovněprávní, především přímo v zákoníku práce, ale také v souvislosti se změnami právní úpravy v oblasti zaměstnanosti a v poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona o specifických zdravotních službách včetně prováděcí vyhlášky k němu.
  • obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na:
  • prezentaci změn zákoníku práce, k nimž došlo jeho přímou novelizací v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání a změnou zákona o specifických zdravotních službách pracovnělékařské prohlídky a posudky
  • aktuální soudní judikáty
  • konzultace dotazů účastníků týkající se dosavadní pracovněprávní úpravy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení