Základy personalistiky • pro začátečníky a mírně pokročilé • dvoudenní seminář 25. a 27. 9. 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
začínající personalisty, vedoucí pracovníky, vedoucí pracovních skupin, podnikatele a všechny, které oblast pracovního práva zajímá
 • 1. den • 25. 9. 2017 • 9.00 - 14.30 hod. • Pracovněprávní vztahy, jejich vznik a změny
 • Vznik pracovního poměru
 • postup před vznikem pracovního poměru
 • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku
 • pracovní smlouva a její náležitosti
 • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance • kratší a zkrácený pracovní úvazek
 • proces zpracování pracovního úrazu, kdy a jak hlásit, záznam o pracovním úrazu, kdy se vyhotovuje a kam se posílá, nároky zaměstnance vyplývající ze zákona a jak postupovat
 • informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU
 • Skončení pracovního poměru
 • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
 • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody
 • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše • neplatné rozvázání pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohoda o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím • ukončení dohod • výpovědní lhůty
 • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
 • 2. den • 27. 9. 2017 • 9.00 - 15.00 hod. • Pracovní doba
 • provoz zaměstnavatele a jeho správné určení
 • režim zaměstnance • zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu
 • pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance
 • práce přesčas při kratší pracovní době
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda
 • harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky, seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou
 • plánování směn s ohledem na odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách
 • formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe • evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele • rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi
 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou
 • limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • pracovní doba v souvislosti s celodenní pracovní cestou • co je výkon práce a co není, kdy jde o volný čas zaměstnance a jak je to když zaměstnanec jede na pracovní cestu vozidlem zaměstnavatele
 • přestávky na jídlo a oddech • kdy je poskytovat, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší • dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou • komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne
 • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí
 • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba, volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci, práce přesčas při pružné pracovní době, vyrovnávací období, rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě
 • Účastníci semináře obdrží zdarma publikaci vztahující se k dané problematice
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Jídlo

K lektorovi
Přidat hodnocení