Základy MS Project

Cena: 1197 Kč

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
V kurzu se seznámíte s prostředím a základními pojmy programu MS Project. Na praktických ukázkách se naučíte rozvrhnout a provázat úkoly, přiřadit k nim zdroje, vypočítat náklady projektu a sledovat jeho průběh a odchylky od původního plánu.

Popis Ostatní

K lektorovi
Přidat hodnocení