Základní znalosti asistentky, administrativní pracovnice z oblasti daní a účetnictví

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
sekretářky, asistentky, administrativní pracovníky a všechny zájemce o tuto problematiku Cíl: profesionální sekretářka, asistentka nebo administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a dovedností z různých oborů činnosti. Velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, přijímají a vystavují faktury a další podklady pro účetnictví. Je velmi důležité, aby měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní. Na semináři se naučíte, jaké musí mít konkrétní doklady náležitosti a jak s nimi nakládat.
 • seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně
 • přehled daní • jaké daně existují a jaké jsou pro administrativní pracovníky důležité
 • co musí obsahovat účetní doklad z hlediska zákona o účetnictví
 • co musí obsahovat daňový doklad podle zákona o dani z přidané hodnoty a jaké jsou nutné údaje pro účtárnu z pohledu kontrolního hlášení k DPH
 • oběh dokladů ve firmě • interní účetní předpisy
 • archivace • jak dlouho a co je potřeba archivovat
 • vedení pokladny • ceniny • pokladní kniha
 • valutové poklady • jaký používat kurs
 • cestovní příkazy a jejich vyúčtování • platné sazby stravného • ceny PHM a základní náhrady • kde to najdu
 • fakturace • náležitosti faktur • základní informace o DPH • elektronické daňové doklady a jejich zasílání
 • příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví
 • diskuze • řešení konkrétních dotazů z oblasti

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení