Začínající účetní • třídenní seminář

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
začínající a mírně pokročilé účetní. Kurz pro omezený počet posluchačů. Cíl: Na rozdíl od klasických seminářů není směr a uspořádání výkladu od teorie k praxi, ale obrácený. Od řešení konkrétních problémů „jak zaúčtovat“ k obecným účetním pravidlům. Proto je vhodný jak pro začínající účetní, tak pro pokročilejší, jakožto nový úhel pohledu. Kurz probíhá ve dnech 28.11, 29.11 a 30.11.2017 od 9.00 do 14.00 hod. Celková cena kurzu je 6.990 Kč, ale je možné se přihlásit na na jednotlivé dny, cena za jeden den je 2.390 Kč
 • 1. den: • 28. listopad 2017
 • účetní doklady a zápisy
 • účetní osnova a rozvrh pro podnikatele po změně Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 • zaúčtování vystavených a přijatých faktur
 • přijaté a vydané zálohy
 • opravy faktur, dobropisy, vrubopisy
 • DPH na faktuře - daňový doklad
 • pořízení zásob a dlouhodobého majetku
 • příbuzné doklady - smlouvy, dodací listy apod.
 • účtování pokladny a banky
 • EET a účtování pokladny
 • 2. den: • 29. listopad 2017
 • obsah účetnictví
 • rozdělení účetních jednotek dle zákona o účetnictví
 • okamžik uskutečnění
 • účetní období a zásada věcné a časové souvislosti
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • uvedení do provozu, odpisy, technické zhodnocení, opravy, vyřazení
 • leasing
 • nákupy na úvěr
 • účtování v cizí měně
 • 3. den: • 30. listopad 2017
 • zaúčtování mezd
 • cestovní náhrady
 • zaměstnanecké benefity
 • opravné položky k pohledávkám
 • postoupení, odpis a zápočet pohledávek
 • opravy chyb
 • inventarizace
 • zákonné povinnosti (směrnice, závěrka, audit, zveřejnění)
 • legislativní podklad
 • stručný přehled odchylek pro nepodnikatelské subjekty
 • možnosti kontroly a sankce
Posluchači obdrží materiál vypracovaný lektorem a vzorové číslo časopisu Účetní a daně. V ceně semináře je také odborná publikace nakladatelství ANAG: Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017 (kolektiv autorů) Všichni absolventi kurzu získají osvědčení.

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení