Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a pro porušování „pracovní kázně“ • dva nejčastější důvody s příklady z praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty i pro mzdové účetní
 • seminář je zaměřen na dva nejzásadnější výpovědní důvody, a to výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a výpověď pro porušování „pracovní kázně“
 • Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • předpoklady a náležitosti výpovědi
 • příklady neuspokojivých pracovních výsledků včetně judikatury
 • písemná výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • přiměřená lhůta k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výpověď pro porušení povinností plynoucích z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (výpověď pro porušování „pracovní kázně“)
 • předpoklady a náležitosti výpovědi • zavinění
 • intenzita porušení pracovní kázně
 • rozlišování mezi výpovědí a okamžitým zrušením
 • příklady porušování pracovní kázně včetně judikatury
 • písemné upozornění na možnost výpovědi pro porušování pracovní kázně
 • proces předání výpovědi • ochranné doby
 • lhůty pro využití výpovědního důvodu
 • role vnitřních předpisů a pracovních řádů
 • role odborové organizace v procesu výpovědi
 • následky neplatné výpovědi
 • aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti rozvázání pracovního poměru
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení