Vyjednávání o cenách • správné postupy a návody pro všechny, kteří musejí vyjednávat o cenách

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pracovníky zabývající se jednáním a vyjednáváním s dodavateli – obchodním zástupcům, nákupčím, pracovníkům zabývajícími se strategickým a operativním nákupem a všem manažerům, kteří musejí vyjednávat o cenách Cíl: Výcvik účastníků semináře je zaměřený na komunikaci v oblasti vyjednání, jak čelit tlaku na snižování cen, jak věcně argumentovat, chápat obchod v širších souvislostech. Umění prosadit své názory pomocí argumentace. Dále na formování obchodních vztahů, hledání cest a variant ke společnému cíli. Umění analýzy situace.
 • co je to cena • tvorba ceny
 • způsoby platebního styku
 • výpočet bodu zvratu, graf, příklad
 • cenová strategie a faktory ovlivňující výši ceny • změny cen • správný cenový model
 • jak nabídnout zákazníkovi výrobek – službu
 • co ví zákazník, co víme my o zákazníkovi
 • je přesně to řešení, které zákazník potřebuje?
 • argumenty, které zajímají zákazníka
 • konkurence a ceny
 • marže, rabat
 • jak přesvědčit zákazníky, jak zdůvodnit své vyšší ceny?
 • manipulace
 • obchodní vyjednávání o ceně • 8 kroků jak postupovat při jednání o ceně
 • vyjednávání o ceně • argumentace, zvládání námitek, typy vyjednavačů
 • win-win • win- lose • lose- win • lose- lose • co je to Batna
 • nátlakové taktiky
 • chyby při vyjednávání o ceně
 • 4 základní typy klienta
 • emoce a racionalita
 • jak si říct o peníze
 • jak cenu prezentovat?
 • proč sdělit cenu až nakonec
 • jak zvládnout námitku „Cena“? • jak obhájit vyšší cenu před zákazníkem
 • 3 důvody, proč se zákazníci zaměřují na cenu
 • souhrn nátlakových taktik • překonání námitek
 • jak zvládat náročné klienty
 • jaká je dobrá cena?
 • metody pro stanovení ceny
 • cenové hrátky
 • seminář proběhne interaktivní formou
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Osobní rozvoj

K lektorovi
Přidat hodnocení