Velká novela stavebního zákona z pohledu žadatele • novelizace čtyř desítek souvisejících zákonů • zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny stavebníky a žadatele o příslušná řízení vymezená stavebním zákonem a předpisy souvisejícími
 • Dosáhne novela proklamovaných cílů?
 • výhody a zjednodušení lze uplatnit, pokud i přípravu stavebního záměru podřídíme některým ustanovením novely, protože zákon se dotkl 44 dalších zákonných předpisů
 • přetrvávající nepřesnosti v zákonu (výrazy a pojmy)
 • vztah k Občanskému zákoníku
 • aplikace zákona z úrovně stavebních úřadů • odborů výstavby • vyvlastňovacích úřadů
 • územně plánovací podklady • územní studie
 • upřesnění postupů v ZUR a Územních plánech
 • Územní rozhodnutí § 78 - 79, 80, 81, 90
 • Územní řízení (procesní úkony) • § 87 - 93
 • Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a – 94i) a společné územní a stavební řízení (§ 94k – 94p), společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí (§ 94g – 94z)
 • ostatní řízení • změny upřesnění (územní souhlas, stavby bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení, změny v užívání)
 • odstraňování staveb (§ 128) nařízení k odstranění stavby • dodatečné povolení stavby (§ 129)
 • kolaudační souhlas • kolaudační rozhodnutí
 • povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
 • požadavky na stavby • nové nařízení EP a Rady č. 305/2011
 • mimořádné postupy • kontrolní funkce správních orgánů • státní dozor
 • velkou pozornost klade autor a přednášející na vliv ostatních předpisů (44) na stavební zákon, neboť stanoviska, závazná stanoviska, námitky, odvolání atd. změní dobu předsevzetí
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení