Velk�� hostina St��edn��ho v��chodu

Cena: 3800 Kč

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
Vegetari��ni a milovn��ci masit��ch pokrm�� zasedn��te k jedn�� velk�� tabuli a u��ijte si spole��n�� hostinu v podob�� mnoha pokrm�� ka��d�� po sv��m. Jak jednodu��e a perfektn�� p��ipravit ����asn�� pokrmy, p����lohy a sal��ty z b����n�� dostupn��ch druh�� zeleniny a lu��t��nin, hub a t���� druh�� masa v��s nau����me spolu se skv��l��m palestinsk��m ����fkucha��em kulin����sk�� skupiny restaurac�� Olive v Praze panem Hamedem Malim. Prvn�� kurz va��en�� tohoto druhu v historii Pra��sk��ho kulin����sk��ho institutu. Kurz je vhodn�� pro amat��ry i profesion��ly. Pro vegetari��ny i milovn��ky grilovan��ho a pe��en��ho masa!

Popis Jídlo

K lektorovi
Přidat hodnocení