Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti • včetně zpracování daňových přiznání • praktický postup nejen pro začínající účetní

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
účetní a ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušeností s uzavřením účetnictví a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli a dále pro začínající i mírně pokročilé účetní. Cíl: uzavření účetnictví bude předvedeno na konkrétních příkladech • zisk a ztráta. Seminář je veden tzv. polopatě. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2017 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.
 • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb
 • opravy případných chyb
 • vazba na vnitropodnikové směrnice
 • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B • odpisy majetku • časové rozlišení nákladů a výnosů • dohadné položky • opravné položky • rezervy • kursové rozdíly • inventarizační rozdíly
 • zjištění výsledku hospodaření
 • výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti
 • uzavření účetnictví
 • otevření účetnictví na začátku dalšího období
 • vyplnění daňového přiznání a seznámení s povinnými přílohami
 • účetní příklady v případě zisku a ztráty
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení