Uplatňování DPH v roce 2017 a očekávané změny v roce 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické a účetní pracovníky a všechny zájemce, kteří se ve své práci setkávají s problematikou DPH Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH, které nabyly účinnosti od 1. 7. 2017 a také o případných změnách zákona o DPH pro rok 2018. Výklad bude zaměřen zejména na:
 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ
 • praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v návaznosti na informaci GFŘ
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb
 • základ daně a oprava základu daně, včetně dílčích změn v roce 2017
 • sazby daně a dopady dílčích změny v roce 2017 a výhled na rok 2018
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v roce 2017
 • uplatňování nároku na odpočet daně a změny v roce 2017
 • změny v pravidlech pro opravu odpočtu daně
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017
 • správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění)
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2017 a výhled na rok 2018 v návaznosti na nález Ústavního soudu ke kontrolním hlášením
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení