Uplatňování DPH v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty Cíl: výklad bude zaměřen především na aktuální a praktické problémy při uplatňování DPH a případné změny v uplatňování DPH od roku 2018.
 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti
 • změny pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb
 • sazby daně a změny v této oblasti v roce 2017
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených v roce 2017
 • uplatňování nároku na odpočet daně a změny v roce 2017
 • změny v pravidlech pro opravu základu daně a opravu odpočtu daně
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017
 • správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění)
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2017 a výhled na rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení