Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017 • prakticky a srozumitelně

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky Cíl: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou včetně ukázek přijatých i vydaných daňových dokladů včetně předkontací pro účetní vstupy.

 • pojetí zákona a jeho principy • role DPH ve fiskálním režimu ČR
 • subjekty a jejich vymezení • osoba nepovinná k dani • neplátce • identifikovaná osoba • plátce
 • základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • náležitosti daňových dokladů
 • uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • nárok na odpočet DPH
 • zahraniční zbožové transakce
 • zahraniční službové transakce
 • zvláštní režimy dle ZDPH • stručně
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení
 • opravy základu daně • opravné daňové doklady
 • daňové přiznání • jeho analýza • podání přiznání • placení daně
 • nejdůležitější pokyny GFŘ
 • souhrnný příklad na výpočet daňové povinnosti u plátce v praxi
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení