Účtování a zdanění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny, kdo řeší účetnictví a daně společenství vlastníků bytových jednotek
 • rozvahový a výnosový způsob účtování • aneb na trojky nebo do pětek?
 • vliv nařízení vlády 366/2013 Sb. na účtování a zdanění
 • náklady SVJ a náklady vlastníků
 • zaúčtování typicky operací v SVJ
 • zdaňované příjmy SVJ a povinnost registrace
 • související náklady SVJ a jejich daňová uznatelnost
 • rozdělování příjmů jednotlivým vlastníkům (pronájem společných prostor apod.)
 • zdanění a rozdělení příjmů SVJ
 • zdanění vlastníků a uznatelné náklady u vlastníků
 • odměňování pracovníků v SVJ
 • dotace na opravy a technické zhodnocení stavby
 • SVJ jako plátce DPH
 • ostatní daně SVJ • daň silniční, daň z nemovitosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení