Účetní minimum pro nefinanční manažery • správná orientace v účetních zásadách a pojmech

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
majitele firem, provozní a obchodní manažery (zkušené i začínající), začínající pracovníky finančních oddělení a další pracovníky, kteří se potřebují dorozumět s účetními a pro všechny, kteří zodpovídají za celkovou finanční situaci podniku Naučíme vás orientovat se v účetních zásadách a pojmech. Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka. Porozumíte principům účetnictví a budete umět s účetními informacemi pracovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si vysvětlíme si všechny podstatné souvislosti účetnictví.

Přínos: Vyzkoušíte si sestavení zjednodušených účetních výkazů a díky nim poznáte, co je pro podnikatele v rozvaze, výsledovce a výkazu cash flow podstatné. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními. Porozumíte účetním pojmům a souvislostem, které budou na semináři probírány na praktických ukázkách a příkladech. Osvojíte si ekonomické zásady a účetní pojmosloví, které je východiskem pro řízení efektivnosti provozních činností firmy, nákladové optimalizace i tvorbu zisku. Účastníci získají jako bonus praktický slovníček nejdůležitějších pojmů v rozvaze a výsledovce.

  • Účetnictví ve firemní praxi • od povinnosti ze zákona k jazyku podnikání
  • Triáda účetní legislativy a typy účtů • co má vědět nefinanční manažer o účetnictví
  • Účetní zásady • co je podstatné pro ekonomické řízení
  • Aktiva a pasiva • co říká účetnictví o majetku, bohatství a dluzích firmy v rozvaze
  • Účetní zisk • jak ho ovlivňuje ocenění zásob, odpisování, tvorba rezerv a opravných položek
  • Klíčová čísla z výsledovky a výkazu o peněžních tocích • co zajímá majitele o hospodaření firmy
  • bude vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačky
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Databáze

K lektorovi
Přidat hodnocení