Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku v praxi příspěvkových organizací včetně praktických příkladů • praktické rady pro každý den

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i pro další odbornou veřejnost, pro organizace, které daňové odpisy jako daňový náklad dosud neuplatňovaly Seminář je zaměřen na uplatnění daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku jako daňového nákladu snižujícího základ daně, jejich výpočet a srovnání s účetními odpisy, které příspěvkové organizace promítají do účetních nákladů. Obsah semináře vychází z novely zákona o daních z příjmů, která má nově umožnit uplatnění daňových odpisů také u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky u majetku, který jim zřizovatel předal k hospodaření.
 • Výklad bude zaměřen zejména na:
 • vymezení hmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů
 • definici pojmu odpisovatel
 • správné ocenění majetku v účetnictví a daních a správné stanovení vstupní ceny pro daňové odepisování
 • technické zhodnocení • srovnání jeho definice v účetnictví a daních
 • metody odepisování podle zákona o daních z příjmů ve srovnání se stanovením odpisu podle ČÚS č. 708
 • majetek vyloučený z odepisování
 • dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů
 • pokračování v daňovém odepisování u majetku předaného příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
 • seminář bude obsahovat i praktické příklady, při jejichž řešení bude demonstrován rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení