Srážky ze mzdy a platu • názorné příklady provádění srážek podle posledního právního výkladu

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí Cíl: Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice v roce 2017, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle posledního právního výkladu.
 • právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2017
 • v jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny
 • srážky ve smyslu Zákoníku práce •
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance. • co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance
 • pojem výkon rozhodnutí • exekuce • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce • evidence o prováděných srážkách
 • dohody o srážkách ze mzdy, platu
 • dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec
 • srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli
 • dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku • dobrovolná platba výživného v roce 2017 • vzory • postupy
 • okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky
 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek • daňové bonusy • roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech • odstupné • odchodné
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145 • příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2017
 • pořadí srážek ze mzdy • přednostní a nepřednostní pohledávky
 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ
 • postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah
 • životní a existenční minimum • zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek • nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2017 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku
 • specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek • zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek • souběh příjmů od více plátců
 • specifika při posuzování srážek při výkonu rozhodnutí • soudní , správní výkon rozhodnutí • exekuční příkaz a jeho obsah • součinnost plátce mzdy povinného a exekutora • podávání informací
 • nařízení exekuce • doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc - vykonatelnost
 • změna plátců mzdy • povinnosti plátce mzdy, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek
 • srážky při oddlužení , tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele
 • srážky z jiných příjmů • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského
 • postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství)
 • zákon o exekutorech • povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům • insolvence zaměstnance • postupy při provádění srážek v insolvenčním řízení a po jeho skončení
 • praktické příklady • případové studie • doporučené postupy • vzory
 • vnitřní firemní předpisy týkající se postupu při provádění srážek
 • informace o připravovaných změnách pro rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení