Rozdíly v posuzování příjmů, náhrad a zaměstnaneckých benefitů pro účely daňové povinnosti a soudního řízení

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
personalisty a mzdové účetní Seminář Vás provede problematikou rozdílného posouzení jednotlivých peněžních a nepeněžních příjmů zaměstnanců pro účely stanovení daňové povinnosti a pro účely soudního řízení. Zaměří se na jednotlivé typy zaměstnaneckých benefitů z hlediska výhodnosti pro zaměstnavatele, zaměstnance a v kontextu posouzení tohoto benefitu soudem. Budeme se zabývat souběhem zaměstnaneckého poměru a OSVČ. V neposlední řadě se bude věnovat aktuálnímu sociologickému vývoji v opatrovnických sporech a roli muže a ženy a jejich podílu na rodinném rozpočtu. Získané poznatky ze semináře tak uplatníte jak při nastavování systému benefitů ve společnostech, tak v rámci jednotlivých oddělení (HR, mzdová účtárna), při výkonu samostatné výdělečné činnosti i v běžném občanském životě.
  • posouzení jednotlivých peněžních a nepeněžních příjmů zaměstnanců
  • potvrzení zaměstnavatele o příjmech pro soud
  • různé typy zaměstnaneckých odměn • zaměstnanecké benefity • posuzování zaměstnaneckých odměn soudy a finančním úřadem
  • OSVČ/zaměstnanec
  • příjmy vs. náhrady
  • sociologický pohled na roli muže a ženy
  • rodina vs. výdělek
  • diskuze • odúpvědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení