Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání v praxi personalistů a mzdových účetních • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se BOZP a vedoucí zaměstnance Cíl: Seminář bude věnován povinnostem zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování povinností v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Součástí semináře budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při sestavování těchto vnitřních předpisů.
 • výčet právních předpisů upravujících problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2017
 • Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů • rozbor
 • povinnost zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce v roce 2017 - § 103 – 108 • rozbor a zdůraznění nejdůležitějších bodů • obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz
 • zrušení Zákona o úrazovém pojištění • prováděcí předpisy • Vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění • Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015 O povinné evidenci pracovních úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech • kniha úrazů • nové Nařízení vlády 277/2015 O bolestném – zvýšení bodového ohodnocení
 • Úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • úrazové pojištění statutárů • ohlašovací povinnost při smrtelném pracovním úrazu
 • Nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání
 • praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání • stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví • náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým
 • vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání • tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna • plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví • praktické příklady výpočtů • poznatky z praxe
 • Zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání
 • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinu práci • porovnání současné právní úpravy a úpravy podle novelizovaného Zákoníku práce s pravděpodobnou účinností od 1.1.2018, ve vazbě na přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do event.. invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání
 • zákoník práce a výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d) – výpověď pro invaliditu z důvodu pracovního úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání, event.. výpověď pro jinou dlouhodobou pracovní neschopnost ve vazbě na dlouhodobé pozbytí způsobilosti k dosavadní práci viz. § 52 odst. e) Zákoníku práce
 • důležitost vystavení posudku smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby
 • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů… .
 • Agenturní zaměstnání v roce 2017 , Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti, zásadní změny v agenturním zaměstnání od 1.8.2017 • zpřísnění podmínek pro agentury práce
 • základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání
 • smlouva mezi agenturou práce a uživatelem • obsah smlouvy
 • sankce za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele • nové částky pokut• správní delikty, přestupky
 • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení
 • názorná ukázka smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce
 • praktické poznatky z agenturního zaměstnání
 • další důležité změny v Zákoně o zaměstnanosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení