Řádná účetní závěrka 2017 od A do Z • připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)
 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. účetní metody včetně oceňování majetku • schvalování účetní závěrky • inventarizace majetku a závazků)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2017
 • České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2017
 • postup prací účetní uzávěrky • výklad souvisejících postupů účtování
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků
 • vypořádání inventarizačních rozdílů
 • zjišťování výsledku hospodaření
 • konečný účet rozvažný
 • sestavení účetní závěrky
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2018:
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky • novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2018
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech • novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2018
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,ve znění pozdějších předpisů, novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2018,
 • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2017 • včetně postupů účtování
 • odpovědi na dotazy • diskuse

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení