Prost�� V��s nau����me va��it - Klasick�� pokrmy Asie - S.Senewiratne

Cena: 3800 Kč

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
Jak spravn�� a jednodu��e p��ipravit legend��rn�� pokrmy asijsk�� kuchyn��, v��s nau���� ����fkucha�� pra��sk��ho podniku Red Pif a odborn��k na asijskou gastronomii Stephen Senewiratne. Kurz je vhodn�� pro amat��ry i profesion��ly.

Popis Jídlo

K lektorovi
Přidat hodnocení