Přijaté a zásadní projednávané změny zákoníku práce a pracovnělékařské služby

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
personalisty a mzdové účetní, vedoucí pracovníky
 • přijaté změny ZP v novele zákona o zaměstnanosti (agenturní zaměstnávání) a v novele zákona o specifických zdravotních službách (vstupní prohlídky a prohlídky zaměstnanců pracujících v noci)
 • Nejzávažnější projednávané změny ve věcné novele ZP (zřejmě od 1. 1. 2018), u nichž se očekává přijetí:
 • revoluční změny dovolené (podrobně, včetně výpočtů)
 • • zrušení převedení na jinou práci
 • • některé změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • • změny při přechodu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů
 • změny v doručování
 • • změny v potvrzení o zaměstnání
 • Zásadní přijaté změny zákona o specifických zdravotních službách:
 • • změny v požadavku na výpis ze zdravotnické dokumentace
 • • změny posudkových závěrů pracovnělékařských posudků
 • • nové vymezení dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanců a souvislost se zákoníkem práce, nová souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • • možnost vzdát se práva podat návrh na přezkoumání posudku, změna obsahu lékařského posudku
 • • nová úprava u agenturních zaměstnanců
 • • změna financování vstupních prohlídek
 • • změna v zajišťování pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídek u prací v 1. kategorii – zajišťování u registrujících lékařů
 • zpřísnění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Další aktuality:
 • • změny skutkových podstat správních deliktů (přestupků) firem v novele zákona o inspekci práce (ochrana osobních práv zaměstnanců, agenturní zaměstnávání)
 • • nová judikatura Nejvyššího soudu k porušení „pracovní kázně“ a k srážkám ze mzdy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení