Pracovní seminář k aplikaci registru smluv • praktické zkušenosti z praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny právnické osoby, které zveřejňují smlouvy v registru smluv Zveřejňovat smlouvy s ohledem na zkušenosti spojené s registrem smluv, to je podstata naší vzdělávací akce. Správně využívat výjimky ze zveřejňování, umět pracovat s obchodním tajemstvím a anonymizovat dle předpisů je nezbytná dovednost každého administrátora smluv. Po 1. 7. 2017 se aktivovala jediná sankce dle zákona o registru smluv a je třeba znát obsah pojmů jako je prokázání aktivní legitimace žalobce, naléhavý právní zájem a veřejný zájem.
  • shrnutí nejčastějších chyb ve zveřejňování smluv
  • neplatnost smlouvy • role státního zastupitelství
  • rozdílné právní výklady (např. dodatek smlouvy, uzavírání smluv prostřednictvím elektronického tržiště)
  • rozbor situací na základě otázek zaslaných účastníky
  • modelové situace z praxe které účastníci vyřeší pomocí poznatků získaných na semináři
  • výměna zkušeností s procesem zveřejňování
  • diskuze • odpovědi na dotazy
  • účastníci mají možnost zaslat organizátorovi dotazy, ten je přepošle lektorovi ke zpracování a následně se odpovědi na ně (s přiměřeným zdůvodněním) stanou součástí praktické části semináře

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení