Pracovně právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP • z pohledu judikatury Nejvyššího soudu ČR

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalisty, odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik, interní auditory, poradce a další osoby, které zajišťují u zaměstnavatele problematiku BOZP Cíl: změna bezpečnostní kultury organizace, prostřednictvím aktivního přístupu vrcholového vedení a vedoucích zaměstnanců k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • judikáty NS ČR a NSS s významnou vazbou na trestně právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců
 • změna bezpečnostní kultury organizace
 • provádění soustavného kontroly BOZP vedoucími zaměstnanci a dokladování důkazů o trvalém dodržování stanovených zásad BOZP u jim podřízených zaměstnanců
 • prokazování osobní angažovanosti a aktivity v otázkách BOZP
 • role odborně způsobilé osoby v BOZP (bezpečnostní technik) • vazba na vedoucí zaměstnance a na organizaci
 • posuzování úrazu zaměstnance • varianty různých úrazů zaměstnanců - při cestě do práce, při práci, při stravování, v průběhu pracovní cesty, ...
 • další témata BOZP dle požadavků účastníků školení
 • diskuze • konzultace • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží knihu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě", jedná se o aktuální stručnou publikaci o BOZP (zásady BOZP jsou pro všechny subjekty stejné), ANAG, autor Bc. Zdeněk Šenk
 • Popis Právo

  K lektorovi
  Přidat hodnocení