Pokrmy ����nsk�� kuchyn�� krok za krokem

Cena: 3800 Kč

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
D��ky velk��mu z��jmu o vynikaj��c�� ����nskou kuchyni a jej�� kucha��sk�� techniky jsme pro v��s p��ipravili dal���� kurz pod veden��m ��pi��kov��ho ����fkucha��e Vladim��ra Such��ho z hostivick�� ����nsk�� restaurace U koruny (pro znalce - b��val�� ����fkucha�� legend��rn�� ����nsk�� restaurace z Vodi��kovy ulice v Praze). Tentokr��t v��s mimo jin�� nau����me klasickou techniku stir-fry, d��ky kter�� perfektn�� pochop��te z��klady ����nsk�� kuchyn��.

Popis Jídlo

K lektorovi
Přidat hodnocení