Pokladna • práce s penězi, které nejsou Vaše • platební karty • pro nepodnikatelskou sféru

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pokladní a pokladníky v nepodnikatelské sféře Cíl: seznámit se s povinnostmi správce hotovosti z hlediska účetnictví a daní
 • vedení pokladny a pokladní knihy
 • pokladní operace
 • práva a povinnosti pokladních pracovníků
 • vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice
 • hmotná odpovědnost
 • účetní operace
 • provozní zálohy
 • stálé zálohy
 • vyúčtování záloh
 • zjednodušené daňové doklady
 • náležitosti účetních dokladů
 • inventarizace pokladny
 • manka a schodek pokladny
 • vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu • na vyúčtování pracovních cest
 • ceniny
 • nejčastější chyby a problémy v pokladní činnosti
 • zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků
 • smlouva o hmotné odpovědnosti
 • operace s platebními kartami a šeky
 • cizí měna • kurzy a přepočty • kurzové rozdíly
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení