Pohledávky, závazky opravné položky v účetnictví a daních • komplexní výklad k účetní a daňové prolematice

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí, ekonomické, účetní a administrativní pracovníky, pro podnikatele, sekretářky a asistentky
 • pohledávky a závazky z pohledu účetnictví a daní - po novele občanského zákoníku pro rok 2017
 • vysvětlení pojmu pohlledávka a závazek
 • účty časového rozlišení
 • dohadné položky • tvorba • účtování a vyúčtování • princip fungování • druhy položek
 • rezervy a opravné položky v návaznosti na změny v zákoně
 • tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám
 • opravné položky k zásobám • jejich tvorba a čerpání
 • druhy rezerv • tvorba • zaúčtování
 • odpisy pohledávek v návaznosti na zákon o daních z příjmů a DPH
 • výpočet odloženého daňového závazku a správné zanesení do účetnictví
 • dodavatelé a odběratelé během životnosti závazků a pohledávek
 • účtování v jednotlivých účtových třídách 3 a 4 - zúčtovací vztahy a kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • účtové a daňové aktuality související s touto problematikou
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení