Plnění povinného podílu za rok 2017 • správné plnění v praxi a novela zákona o zaměstnanosti

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky personálních a mzdových útvarů
 • kdo je považován za osobu se zdravotním postižením?
 • jednotlivé kategorie podle zákona o zaměstnanosti
 • jaké doklady osoba se zdravotním postižením předkládá? Jak dlouho platí?
 • jak správně splnit povinný podíl za rok 2017 v praxi
 • zaměstnavatelé, kterých se povinnost týká
 • jednotlivé způsoby plnění povinného podílu
 • jak na náhradní plnění
 • jak správně spočítat a odvést odvod do státního rozpočtu
 • příklady z praxe • vše s čím se můžete setkat ve své praxi
 • důležité informace o novele zákona o zaměstnanosti
 • kontrola plnění povinného podílu
 • jak, co a kdo kontroluje
 • jaké mohou být uloženy sankce za nesplnění povinného podílu
 • další povinnosti zaměstnavatele k osobám se zdravotním postižením
 • povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků semináře

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení