Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2017 • změny a správné postupy s příklady z praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborové funkcionáře
 • změny v odškodňování v roce 2017
 • valorizace průměrných výdělků • zvýšení minimální mzdy a odškodňování ztráty na výdělku
 • odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., zkušenosti, otazníky, postupy
 • koncepční úvahy jak dále s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání • úrazové pojištění zaměstnanců bylo zrušeno, kdo bude provozovat pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů?
 • nový občanský zákoník a novelizovaný zákoník práce, jejich vztahy • zkušenosti s jejich souběžným uplatňováním i v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, lze při odškodňování podpůrně uplatňovat nový občanský zákoník?
 • časový průvodce odškodněním pracovního úrazu (nemoci z povolání) od jejich vzniku až do předání případu pojišťovně (v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů)
 • vznik pracovního úrazu • evidence úrazu • sepsání záznamu o úrazu • ohlášení pracovního úrazu • zaslání záznamu o úrazu • důležité údaje v záznamu o úrazu • odškodnění úrazů neevidovaných • evidence o úrazech • záznamy o úrazech - zaměstnavatel a pojišťovna • šetření externích orgánů o pracovních úrazech a význam jejich závěrů
 • zajišťování BOZP ze strany zaměstnavatelů a pracovní úrazy • kdy je třeba se bát regresů proti zaměstnavateli, jakých a od koho? • orgány inspekce práce, Policie ČR
 • BOZP a zaměstnanec • krácení odškodnění • dodržování či porušování bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • řádné proškolení zaměstnance • důsledky pro krácení odškodnění za pracovní úraz • jak nalézt přiměřenou míru krácení odškodnění? • konkrétní druhové případy krácení odškodnění • aktuální judikatura soudů • názor zaměstnavatele – zaměstnance – odborového orgánů a pojišťovny, zda a v jakém rozsahu krátit odškodnění
 • nemoci z povolání • aktuální seznam nemocí z povolání • zpětné uznávání nemocí z povolání • právní úprava uznávání a hlášení nemocí z povolání • hygiena práce • judikatura soudů
 • ohrožení nemocí z povolání • lze odškodnit • za jakých podmínek • zákonné pojištění
 • jak řešit pracovní poměr zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz (nemoc z povolání), pro kterého nemáme jinou vhodnou práci • kdy vzniká zaměstnanci nárok na zdravotní odstupné ve výši 12ti platů ?
 • jednotlivé nároky na odškodňování, zejména náhrady za bolest a za ZSU
 • průměrný a pravděpodobný výdělek při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • velký význam správného stanovení pravděpodobného výdělku, tzv. roční průměrný výdělek
 • odškodňování a náhrady mezd (platu) a nemocenské • výpočty ušlého výdělku v době pracovní neschopnosti • spolupráce s OSSZ • předpisy o nemocenském pojištění a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • renty
 • nezaměstnanost • podnikání • organizační a zdravotní důvody pro rozvázání pracovního poměru
 • vznik nároku na odškodnění ztráty na výdělku po skončení pracovního poměru (pravděpodobný výdělek v jiném zaměstnání)
 • pracovní úrazy v pracovním poměru na dobu určitou
 • význam minimální mzdy při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • co s postiženými zaměstnanci, kteří se stali OSVČ ?
 • Pracovně-lékařské služby a lékařské posudky
 • význam pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • spolupráce (nebo spory?) zaměstnavatelů s pojišťovnami – Kooperativa, Česká pojišťovna
 • jak se vyhnout rizikům pro zaměstnavatele, že pojišťovna bude mít jiný názor na odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání)
 • sledování a vyhodnocování změn zdravotních poměrů odškodňovaných zaměstnanců ze strany odpovědných zaměstnavatelů a pojišťoven • na jaké doklady a informace od zaměstnavatelů a zaměstnanců mají pojišťovny právo
 • aktuální judikatura Nejvyššího soudu na úseku odškodňování, případy ze soudní praxe
 • cesty do zaměstnání a zpět • pracovní cesty • teambuilding • faktické pracovněprávní vztahy a odškodnění úrazů • pokyny k zajištění BOZP • zpětné přiznání invalidního důchodu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení