Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech 2017 a 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance v ekonomických, personálních a právních útvarech zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě - správní (služební) úřady a ostatní organizační složky státu, obce, kraje a jejich organizační složky, příspěvkové organizace (služby, kultura), školské právnické osoby (školy) a státní fondy,regionální rady regionu soudržnosti
 • Seminář je zaměřen na výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů a na jejich praktickou aplikaci, zejména pokud jde o:
 • ustanovení části šesté zákoníku práce
 • minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
 • struktura platu • ocenění práce přesčas • příplatky za vedení • režimové příplatky • platový výměr
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zařazování zaměstnanců do platových tříd ve vztahu ke stanoveným kvalifikačním předpokladům
 • zápočet praxe • určování platových tarifů zaměstnanců
 • zvláštní příplatek • postup při vnitřní úpravě platových poměrů zaměstnanců
 • ustanovení části deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další prováděcí předpisy vztahující se k odměňování státních zaměstnanců
 • odchylky v odměňování státních zaměstnanců od právní úpravy provedené zákoníkem práce a prováděcími předpisy
 • aktuální informace o platových předpisech provedených, resp. pro zbytek roku 2017 a rok 2018
 • program semináře bude eventuálně doplněn dle platné legislativy k datu konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Personalistika

K lektorovi
Přidat hodnocení