Ochrana osobních údajů • nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny osoby, které pracují s osobními údaji, pověřence ochrany osobních údajů, jednatele, zástupce správce, osoby zodpovědné za dodržování podmínek zpracování osobních údajů (vedoucí pracovníci, personalisté, mzdové účetní apod.) Cíl: Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ale již dnes je nutné se začít připravovat na účinnost tohoto nařízení, které se bude vztahovat na správce a zpracovatele osobních údajů a které přináší nové povinnosti a instituty.

Na semináři získáte informace, jak zpracovávat osobní údaje dnes za současné účinnosti zákona č. 101/2000 Sb. a jak od účinnosti nového nařízení. Důraz však bude kladen na informace o novém nařízení a tyto informace budou dávány do souvislostí s dnes účinným zákonem č. 101/2000 Sb.

 • OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 • působnost
 • definice
 • zásady zpracování osobních údajů
 • zákonnost zpracování • včetně aspektů souhlasu
 • práva subjektu údajů
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování, resp. oznamování porušení zabezpečení
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • kodexy • osvědčení
 • postavení Úřadu
 • uvedené body budou probírány i ve vztahu k současným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
 • účastníci semináře obdrží podkladové materiály vypracované lektorem
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení