Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a zkušenosti s jeho aplikací v praxi

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
zadavatele a dodavatele veřejnývh zakázek
 • nový návrh zákona k veřejným zakázkám (finální znění) • průřez novými změnami
 • nové prováděcí předpisy k zákonu k profilu zadavatele a technickým podmínkám na stavební práce
 • elektronizace veřejných zakázek
 • druhy veřejných zakázek a pojetí veřejných zakázek na stavební práce
 • specifika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
 • zadávací řízení podle nového zákona
 • nový zákon i VZ z pohledu zadavatelů a dodavatelů
 • zadávací dokumentace a kvalifikace • chyby a nástrahy s příklady
 • proces výběrů dodavatelů • analýza vybraných druhů • řešení víceprací
 • hodnocení nabídek a modelové hodnocení dle kvality členů týmu
 • nejčastější chyby při realizaci výběrových řízení na dodavatele a příklady zadání s rozborem častých chyb
 • přezkum veřejných zakázek
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží zdarma publikace na "Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016"

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení