Novinky ve zdaňování mezd

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní a pracovníky PaM Cíl: seznámení účastníků se schválenými změnami v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a od roku 2018, a to zejména v souvislosti s posledními aktuálními novelami zákona o daních z příjmů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky k dané problematice. Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
 • Přehled změn ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. 170/2017 Sb. (daňový balíček):
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě a změna při výpočtu záloh v roce 2017
 • úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu
 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo „neučinil“ prohlášení k dani a možnost učinit prohlášení k dani elektronicky
 • systémová změna ve zdaňování příjmů u zaměstnance bez prohlášení při uplatňování srážkové daně od roku 2018
 • změny podmínek pro daňové úlevy na invaliditu a průkaz ZTP/P
 • změny u školkovného
 • zavedení 2 alternativních lhůt pro splnění oznamovací povinnosti u zaměstnance
 • snížení paušálních výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti
 • zvýšení daňových výhod pro spoření na penzi a soukromé životní pojištění
 • nově daňové osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy
 • osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům a další
 • Zvýšení daňového zvýhodnění: na první dítě od roku 2018
 • Aktuality:
 • daňový režim doplatků mezd za uplynulé roky a úroků z dlužné mzdy, motivačního příspěvku poskytovaného potencionálnímu zaměstnanci, darů poskytnutých zaměstnancům a pojištění placeného zaměstnavatelem z titulu odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce • konkrétní příklady z praxe
 • problematika některých dalších vybraných benefitů
 • Okénko pro nové mzdové účetní:
 • soustavná příprava na budoucí povolání při uplatňování slevy na studenta a daňového zvýhodnění
 • Opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • Daňové tiskopisy:
 • seznámení s novým tiskopisem prohlášení k dani a s dalšími úpravami v tiskopisech
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení