Novely ZDPH 2017 • změny 1.1. a zejména od 1. 7. 2017 • pohled správy daní a daňové praxe na jednom místě • řešení problémů ve kterých se chybuje

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
finanční a daňové účetní, ekonomické poradce a další osoby, které se zabývají problematikou DPH

Lektoři budou po celou dobu semináře přednášet společně.

 • Ing. Vladimír ZDRAŽIL
 • nová právní úprava pro rok 2017
 • služby související s nemovitostí • nová úprava v oblasti dlouhodobého majetku
 • nová úprava leasingu
 • manka a škody u zásob a dlouhodobého majetku a jejich vliv na korekci odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu)
 • nový paragraf 20a – tj. podmínky pro nepřiznávaní DPH z přijatých záloh
 • nespolehlivá osoba
 • pořízení zboží z EU
 • nová úprava pro uplatňování DPH u společností bez právní subjektivity
 • výklady Evropské judikatury
 • tuzemská přenesená plnění v novele, včetně všech aktuálních Metodických pokynů GFŘ
 • největší praktické problémy • problematika kontrolního hlášení (KH) • sankce z KH a jejich zmírnění na základě pokynu č.G-29 • opravné daňové doklady a jejich správné promítnutí v KH na obou stranách – časové souvislosti v novém pojetí • splátkové a platební kalendáře v KH • postupy správce k odstranění pochybností
 • ručení za nezaplacenou daň dodavatelem – paragraf 108 a 109 ZDPH – východiska z výstupů KH
 • uplatňování DPH v zahraničí • největší problémy při obhajobě osvobození u dodání zboží do jiného členského státu • daňový doklad při vývozu • dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou • služby vůči zahraničí

 • Ing. Zuzana DOUBRAVOVÁ
 • DPH u pozemku
 • služby související s nemovitou věcí
 • dlouhodobý majetek
 • manka a škody
 • zálohy • poukázky • vouchery
 • kontrolní hlášení
 • trvalé použití RPDP
 • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • institut nespolehlivé osoby
 • zvláštní ustanovení o podávání DAP
 • aktuality ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení