Novela zákona o pohřebnictví s účinností od 1. 10. 2017 s ohledem na občanský zákoník a nový přestupkový zákon

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
všechny provozovatele pohřebních služeb, provozovatele a správce pohřebišť Cíl: pomoci posluchačům orientovat se v zásadních změnách týkajících se problematiky pohřebnictví, provozování pohřební služby a pohřebišť. Senát schválil novelu zákona o pohřebnictví, která upravuje například změny zacházení s těly nemajetných zemřelých, zavádí dozor krajů, živnostenských úřadů a krajských hygienických stanic v pohřebnictví a upravuje působnost obcí a krajů při provozování pohřebišť a zajišťování pohřbení a je nyní u podpisu prezidenta. Co zásadně nového tato novela přináší a co naopak ruší? Jaké práva a povinnosti bude mít vypravitel pohřbu a provozovatel…

  • v rámci semináře "Změny v zákoně o pohřebnictví" bude podrobně vysvětleno zejména následující:
  • novela zákona o pohřebnictví s ohledem na občanský zákoník a nový přestupkový zákon
  • nové přestupky na úseku provozování pohřebiště
  • přehled změn v jiných zákonech souvisejících s pohřbíváním
  • dotčené orgány a organizace, dozor a dohled
  • změna regulace reklamy v pohřebnictví
  • regulace cen v pohřebnictví
  • dopady nové regulace na kraje, obce a provozovatele pohřebních služeb a krematorií
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení