Novela zákona o DPH • změny od 1. 1., zejména od 1. 7. 2017, výklad k problematickým oblastem a připravované změny pro rok 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické, účetní pracovníky a pro všechny, kteří se ve své práci setkávají s problematikou DPH
 • Nová právní úprava pro rok 2017
 • služby související s nemovitostí • nová úprava v oblasti dlouhodobého majetku
 • nová úprava leasingu
 • manka a škody u zásob a dlouhodobého majetku a jejich vliv na korekci odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu)
 • nový paragraf 20a – tj. podmínky pro nepřiznávaní DPH z přijatých záloh
 • nespolehlivá osoba
 • pořízení zboží z EU
 • nová úprava pro uplatňování DPH u společností bez právní subjektivity
 • výklady Evropské judikatury
 • tuzemská přenesená plnění v novele, včetně všech aktuálních Metodických pokynů GFŘ
 • Největší praktické problémy • problematika kontrolního hlášení (KH) • sankce z KH a jejich zmírnění na základě pokynu č.G-29 • opravné daňové doklady a jejich správné promítnutí v KH na obou stranách – časové souvislosti v novém pojetí • splátkové a platební kalendáře v KH • postupy správce k odstranění pochybností
 • ručení za nezaplacenou daň dodavatelem – paragraf 108 a 109 ZDPH – východiska z výstupů KH
 • uplatňování DPH v zahraničí • největší problémy při obhajobě osvobození u dodání zboží do jiného členského státu • daňový doklad při vývozu • dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou • služby vůči zahraničí
 • strong>Připravované změny v DPH pro rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Popis Finance

  K lektorovi
  Přidat hodnocení