Novela zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 • přehled změn a správné postupy v praxi

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomy, účetní, daňové specialisty a pro všechny, kteří přichází do styku s DPH
 • Změny zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017
 • dlouhodobý majetek • rozšíření definice, nový přístup k leasingu
 • zrušení speciální úpravy pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)
 • upřesnění místa plnění v § 10 • služby na věci nemovité
 • změny u pořízení zboží z jiného členského státu - § 11
 • změny u dodání zboží - §13
 • úprava vzniku povinnosti přiznat daň a změny v DUZP • úprava pro dárkové poukazy a vouchery v návaznosti na EET ( nový § 20a, další změny u zdanitelných plnění)
 • úpravy u § 36 • základ daně
 • změny u oprav základu a výše daně • § 42 a 45
 • změny u osvobozených plnění bez nároku na odpočet • služby u dětských skupin
 • osvobození přepravy a služeb souvisejících s dovozem a s vývozem – § 69
 • změny u odpočtu daně - § 72 a násl. majetek využívaný částečně k ekon.činnosti
 • nová úprava pro manka a škody • povinnost vrácení nárokovaného odpočtu v některých případech
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti – zprostředkování zaměstnanců
 • nová pravidla pro časový posun ( § 104)
 • ručení za daň při platbě virtuální měnou
 • nový institut nespolehlivé osoby
 • další úpravy v části Správa daně v tuzemsku
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení