Novela zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 • přehled změn od 1. 1. 2017 včetně aktuálních problémů

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické, daňové a účetní pracovníky, kteří pravidelně přícházejí do styku s problamatikou DPH
 • Nová právní úprava pro rok 2017
 • služby související s nemovitostí • nová úprava v oblasti dlouhodobého majetku
 • nová úprava leasingu
 • manka a škody u zásob a dlouhodobého majetku a /paragraf 77 a 78 ZDPH/ jejich vliv na korekci odpočtu
 • nový paragraf 20a – tj. podmínky pro nepřiznávaní DPH z přijatých záloh
 • nespolehlivá osoba
 • pořízení zboží z EU
 • nová úprava pro uplatňování DPH u společností bez právní subjektivity
 • výklady Evropské judikatury
 • tuzemská přenesená plnění v novele
 • Největší praktické problémy od 1. 7. 2017
 • problematika kontrolního hlášení
 • sankce z kontrolního hlášení a jejich zmírnění na základě pokynu č.G-29
 • opravné daňové doklady a jejich správné promítnutí v kontrolním hlášení na obou stranách – časové souvislosti v novém pojetí
 • splátkové a platební kalendáře v kontrolním hlášení
 • množstevní a jiné bonusy a uplatňování DPH • skonta • rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci KH 32/15
 • postupy správce k odstranění pochybností
 • ručení za nezaplacenou daň dodavatelem • východiska z výstupů KH
 • změny celních předpisů ve vazbě na uplatňování DPH po prázdninových novelách (nová úprava svobodných skladů a pásem, daňový doklad při vývozu, dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou)
 • telekomunikační služby a režim přenesení daňové povinnosti • východiska vyplývající z několika metodických pokynů MF
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení